Een goed verhaal is onweerstaanbaar

<<Terug

Een goed verhaal is onweerstaanbaar

© Tjoelker Taal & Communicatie, 2015

Vijf redenen om free publicity te gebruiken

Media exposure werkt statusverhogend, is geloofwaardig en heeft een langdurig

effect. Maar natuurlijk gaat het er bij free publicity om concrete resultaten te

boeken, voor uzelf of uw organisatie. Als u één of meerdere van de vijf

onderstaande voordelen met ‘graag’ kunt beantwoorden, is er voldoende reden om

aandacht in de media te gaan zoeken.

1. Gratis reclame Positieve media-aandacht voor uw mening, zaak of organisatie is goud waard. Het levert veel meer op dan een advertentie. Dat een journalist de feiten en meningen heeft het opgetekend (althans, dat denkt de lezer), maakt de informatie voor het publiek belangrijk en geloofwaardig. De attentiewaarde van wat u te melden heeft, is in de redactionele kolommen daarom veel groter dan in een advertentie of gekochte zendtijd. U bereikt veel meer mensen. En het is gratis bovendien. Free publicity draagt bij aan een sterke branding, of het nu om u persoonlijk gaat of om een merk dan wel uw organisatie. Dankzij de media-aandacht kunt u zich profileren en bekendheid opbouwen. Het publiek raakt vertrouwd met u. Kortom, met free publicity bouwt u een relatie met uw doelgroep op. Deze verbinding met het publiek helpt bij commerciële doelen, maar maakt u en uw organisatie bijvoorbeeld ook waardevol voor sponsors, wat helpt bij crowdfunding. 2. Publieksvoorlichting De redactionele kolommen zijn een uitstekende plek om uw kennis te delen. Of om uw mening te verkondigen. Grote verspreiding, hoge attentiewaarde en geloofwaardigheid verschaffen u toegang tot een breed publiek. Als u meer belang hecht aan het bereiken van een specifieke, duidelijk te segmenteren doelgroep kunt u het beter eerst zoeken in directe communicatie, tenzij u die nauw afgebakende doelgroep wil beïnvloeden via het grote publiek, natuurlijk. Naast de publieksgerichte massamedia zijn er overigens veel special interest media die zich prima laten benaderen met free publicity. De tijdschriftenmarkt telt tal van bladen die zich richten op specifieke doelgroepen, interesses of sociaal- economische klassen. Ook een typisch massamedium als televisie biedt trouwens diverse programma’s die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, kunstliefhebbers, jongeren. En u bent uiteraard spekkoper als u via deze media uw boodschap bij uw doelgroep voor het voetlicht kunt brengen. 3. Correctie van verkeerde beeldvorming of foute informatie Het gebeurt zo vaak. In de publieke opinie is een beeld ontstaan dat niet strookt met de werkelijkheid. Er gaan valse geruchten. Roddels worden verward met feiten of verkeerde feiten gaan een heel eigen leven leiden. Dit kan schadelijk zijn voor uw maatschappelijke ambities. Uw reputatie raakt in het geding. Dit kan een bedrijf klanten kosten, publiek kan wegblijven van evenementen, sponsoren nemen afscheid, of het draagvlak voor de eigen meningen kan afkalven et cetera. Dan kan het de moeite zijn, om via de media te proberen het beschadigde imago of het verkeerde begrip bij het publiek te herstellen en te corrigeren. Door het grote bereik, de geloofwaardigheid en het doorgaans langdurige effect op meningen en houdingen, zijn de redactionele kolommen een uitstekende plek om een heersend beeld te veranderen. En dat geldt uiteraard ook als er een positief item in een radio- of tv-programma wordt gemaakt. 4. Creëren van draagvlak/beïnvloeden van publieke opinie U kunt free publicity pro-actief inzetten als u het belangrijk vindt dat meer mensen uw mening delen of als u een publieke discussie in een bepaalde richting wil duwen. Behalve dat dit nuttig kan zijn met het oog op subsidies en bij crowdfunding, wordt free publicity vaak gezocht als er op beleidsniveau beslissingen worden genomen, of beter, als de meningen nog moeten worden gevormd. Actiegroepen kiezen vaak voor deze methode. Door het inzetten van een meer of minder ludieke actie proberen ze media-aandacht te genereren, waarbij ze de publiciteit benutten om hun opvattingen en drijfveren inhoudelijk toe te lichten. Maar ook non-profit organisaties en zakelijke bedrijven en dienstverleners kunnen via deze weg hun mening bij het publiek kwijt. Zo treffen we vaak politici, topfunctionarissen en gespecialiseerde deskundigen aan op opiniepagina’s en in speciale katernen, zoals de economische pagina’s. 5. Vergroten van betrokkenheid (bij organisaties) Een ‘wij-gevoel’ is belangrijk om de loyaliteit binnen een organisatie te vergroten. Het gaat hierbij om het versterken van de emotionele binding. Exposure in de media kan daaraan bijdragen. Als een organisatie op een positieve, verrassende manier in de media verschijnt kan dat de werknemers, vrijwilligers, leden, klanten enzovoorts bijvoorbeeld met een gevoel van trots vervullen. Als de media-aandacht vanuit het publiek of uit de kring van vrienden, kennissen en familie bewonderende reacties oproept zal het gevoel van eigenwaarde op individueel alleen maar verder versterkt worden. Binnen de organisatie zal de saamhorigheid toenemen. De bereidheid om zich met elkaar in te zetten voor de organisatie, of dat nu een grote multinational is of een kleine vereniging, groeit hiermee. Een sterk neveneffect is dat mensen die buiten de organisatie staan door de positieve berichtgeving ook graag bij u willen horen. Dat kan door een bijdrage middels sponsoring zijn, maar ook kan de positieve media-aandacht een zuigende werking hebben op nieuwe werknemers, vrijwilligers en of leden. Met mijn jarenlange ervaring op het gebied van free publicity help ik mensen en organisaties een weg te vinden naar de media. Dat kan vaak door middel van een persbericht. Soms is het goed een persbijeenkomst te organiseren. Mijn rol is vaak een combinatie tussen schrijven en coachen.

Opdrachtgevers

Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Home Tekstvormen Opdrachtgevers Blogs Over

Tjoelker Taal & Communicatie

<<Alle blogs <<Naar boven >>Leverings >>Leveringsvoorwaarden >>Disclaimer

Blog:

Site Menu

Vijf redenen om free publicity te gebruiken

Media exposure werkt statusverhogend, is

geloofwaardig en heeft een langdurig effect. Maar

natuurlijk gaat het er bij free publicity om concrete

resultaten te boeken, voor uzelf of uw organisatie. Als

u één of meerdere van de vijf onderstaande voordelen

met ‘graag’ kunt beantwoorden, is er voldoende reden

om aandacht in de media te gaan zoeken.

1. Gratis reclame Positieve media-aandacht voor uw mening, zaak of organisatie is goud waard. Het levert veel meer op dan een advertentie. Dat een journalist de feiten en meningen heeft het opgetekend (althans, dat denkt de lezer), maakt de informatie voor het publiek belangrijk en geloofwaardig. De attentiewaarde van wat u te melden heeft, is in de redactionele kolommen daarom veel groter dan in een advertentie of gekochte zendtijd. U bereikt veel meer mensen. En het is gratis bovendien. Free publicity draagt bij aan een sterke branding, of het nu om u persoonlijk gaat of om een merk dan wel uw organisatie. Dankzij de media- aandacht kunt u zich profileren en bekendheid opbouwen. Het publiek raakt vertrouwd met u. Kortom, met free publicity bouwt u een relatie met uw doelgroep op. Deze verbinding met het publiek helpt bij commerciële doelen, maar maakt u en uw organisatie bijvoorbeeld ook waardevol voor sponsors, wat helpt bij crowdfunding. 2. Publieksvoorlichting De redactionele kolommen zijn een uitstekende plek om uw kennis te delen. Of om uw mening te verkondigen. Grote verspreiding, hoge attentiewaarde en geloofwaardigheid verschaffen u toegang tot een breed publiek. Als u meer belang hecht aan het bereiken van een specifieke, duidelijk te segmenteren doelgroep kunt u het beter eerst zoeken in directe communicatie, tenzij u die nauw afgebakende doelgroep wil beïnvloeden via het grote publiek, natuurlijk. Naast de publieksgerichte massamedia zijn er overigens veel special interest media die zich prima laten benaderen met free publicity. De tijdschriftenmarkt telt tal van bladen die zich richten op specifieke doelgroepen, interesses of sociaal-economische klassen. Ook een typisch massamedium als televisie biedt trouwens diverse programma’s die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, kunstliefhebbers, jongeren. En u bent uiteraard spekkoper als u via deze media uw boodschap bij uw doelgroep voor het voetlicht kunt brengen. 3. Correctie van verkeerde beeldvorming of foute informatie Het gebeurt zo vaak. In de publieke opinie is een beeld ontstaan dat niet strookt met de werkelijkheid. Er gaan valse geruchten. Roddels worden verward met feiten of verkeerde feiten gaan een heel eigen leven leiden. Dit kan schadelijk zijn voor uw maatschappelijke ambities. Uw reputatie raakt in het geding. Dit kan een bedrijf klanten kosten, publiek kan wegblijven van evenementen, sponsoren nemen afscheid, of het draagvlak voor de eigen meningen kan afkalven et cetera. Dan kan het de moeite zijn, om via de media te proberen het beschadigde imago of het verkeerde begrip bij het publiek te herstellen en te corrigeren. Door het grote bereik, de geloofwaardigheid en het doorgaans langdurige effect op meningen en houdingen, zijn de redactionele kolommen een uitstekende plek om een heersend beeld te veranderen. En dat geldt uiteraard ook als er een positief item in een radio- of tv-programma wordt gemaakt. 4. Creëren van draagvlak/beïnvloeden van publieke opinie U kunt free publicity pro-actief inzetten als u het belangrijk vindt dat meer mensen uw mening delen of als u een publieke discussie in een bepaalde richting wil duwen. Behalve dat dit nuttig kan zijn met het oog op subsidies en bij crowdfunding, wordt free publicity vaak gezocht als er op beleidsniveau beslissingen worden genomen, of beter, als de meningen nog moeten worden gevormd. Actiegroepen kiezen vaak voor deze methode. Door het inzetten van een meer of minder ludieke actie proberen ze media-aandacht te genereren, waarbij ze de publiciteit benutten om hun opvattingen en drijfveren inhoudelijk toe te lichten. Maar ook non-profit organisaties en zakelijke bedrijven en dienstverleners kunnen via deze weg hun mening bij het publiek kwijt. Zo treffen we vaak politici, topfunctionarissen en gespecialiseerde deskundigen aan op opiniepagina’s en in speciale katernen, zoals de economische pagina’s. 5. Vergroten van betrokkenheid (bij organisaties) Een ‘wij-gevoel’ is belangrijk om de loyaliteit binnen een organisatie te vergroten. Het gaat hierbij om het versterken van de emotionele binding. Exposure in de media kan daaraan bijdragen. Als een organisatie op een positieve, verrassende manier in de media verschijnt kan dat de werknemers, vrijwilligers, leden, klanten enzovoorts bijvoorbeeld met een gevoel van trots vervullen. Als de media-aandacht vanuit het publiek of uit de kring van vrienden, kennissen en familie bewonderende reacties oproept zal het gevoel van eigenwaarde op individueel alleen maar verder versterkt worden. Binnen de organisatie zal de saamhorigheid toenemen. De bereidheid om zich met elkaar in te zetten voor de organisatie, of dat nu een grote multinational is of een kleine vereniging, groeit hiermee. Een sterk neveneffect is dat mensen die buiten de organisatie staan door de positieve berichtgeving ook graag bij u willen horen. Dat kan door een bijdrage middels sponsoring zijn, maar ook kan de positieve media-aandacht een zuigende werking hebben op nieuwe werknemers, vrijwilligers en of leden. Met mijn jarenlange ervaring op het gebied van free publicity help ik mensen en organisaties een weg te vinden naar de media. Dat kan vaak door middel van een persbericht. Soms is het goed een persbijeenkomst te organiseren. Mijn rol is vaak een combinatie tussen schrijven en coachen.

Opdrachtgevers

Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip

Tjoelker Taal & Communicatie

>>Home >>Leveringsvoorwaarden >>Disclaimer <<Alle blogs
T 06 - 12 401 557 E info@tjoelkertekst.nl